Ruszyła XIII edycja programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. Nabór wniosków do 3 marca

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” 2021. Tak jak w latach poprzednich ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

MHP do składania wniosków zaprasza m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2020 rozdysponowano 32 mln złotych i dofinansowano ponad 1300 projektów. Zgłoszono blisko 10 000 projektów z całej Polski.

(JK, GN)

Znamy zwycięzców 13. Edycji Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2019