Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty. W środę uczniowie mierzą się z językiem polskim

W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, potrwają trzy dni. Organizuje je Centralna Komisja Egzaminacyjna, a udział szkół jest dobrowolny. Próbne egzaminy odbywają się stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, 17 marca odbywa się próbny egzamin z języka polskiego. 18 marca będzie egzamin próbny z matematyki, a 19 marca – próbny egzamin z języka obcego nowożytnego.

CKE udostępniła już arkusze egzaminacyjne z języka polskiego. Tegoroczne tematy wypracowań na próbnym egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego to:

>> W każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

>> Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który przekonał Cię podczas spotkania, że w życiu warto podejmować ryzyko. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Wśród otwartych pytań w pierwszej części arkusza znalazły się zadania związane z fragmentami tekstów: „Pana Tadeusza” oraz „Krótkiego przewodnika po życiu” księdza Józefa Tischnera.

Tegoroczny egzamin różni się nieco od egzaminów z lat ubiegłych. Zmniejszona jest liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym. W związku z sytuacją epidemiczną próbne egzaminy ósmoklasisty odbywać się będą zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wytyczne są takie same jak podczas przeprowadzonych w marcu próbnych egzaminów maturalnych i zbliżone do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku na egzaminie ósmoklasisty.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

(JK, GN)

Kończą się próbne matury 2021. W dniach 17-19 marca odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty