Ruszyły wojewódzkie debaty edukacyjne pod egidą MEN

W poniedziałek 26 sierpnia rozpoczęły się obrady wojewódzkich „okrągłych stołów edukacyjnych”. W Białymstoku w debacie dotyczącej przyszłości polskiej oświaty wziął udział minister edukacji Dariusz Piontkowski, we Wrocławiu wiceminister Marzena Machałek, a w Gdańsku wiceminister Maciej Kopeć.

Na przełomie sierpnia i września zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w każdym z województw odbędą się debaty poświęcone reformie edukacji. Organizatorami wojewódzkich stołów edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty z nadania PiS.

W dyskusjach mają uczestniczyć przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządów, związków zawodowych, a także pracodawców. Pisaliśmy o tym tutaj:

Kuratorzy przy “okrągłych stołach”

Podobnie jak w debatach ogólnopolskich, tematy rozmów mają koncentrować się wokół reformy oświaty, roli nauczycieli, uczniów i rodziców w procesie edukacji oraz jakości nauczania i nowych technologii.

Wojewódzkie okrągłe stoły edukacyjne są kontynuacją „ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej edukacji” ogłoszonej pod egidą MEN w czasie trwania strajku nauczycieli i odbywającej się pierwotnie na Stadionie Narodowym. ZNP i FZZ nie wzięły udziału w tych w obradach, a oświatowa „Solidarność” uczestniczyła w nich w charakterze obserwatora.

Wnioski z regionalnych debat mają trafić na ogólnokrajowe obrady okrągłego stołu edukacyjnego, którego kolejna edycja ma się odbyć we wrześniu.

Przypomnijmy, że są już wnioski z Narady Obywatelskiej o Edukacji, czyli oddolnej inicjatywy, która miała charakter rzeczywistych konsultacji w szerokiej reprezentacji uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców. Pełny Raport NOeE ujrzy światło dzienne 16 września.

Co wynika z Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE)? Jest już wstępne podsumowanie

W najbliższą sobotę debatę oświatową organizuje ZNP.

Debata edukacyjna w ZNP

(JK, GN)

Fot: MEN/Twitter