Rząd chce powołać pełnomocnika “ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły”

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ustanowić Pełnomocnika Rządu „do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły”. Miałby mieć rangę sekretarza stanu w tym resorcie i zajmować się m.in. walką z agresją w szkołach.

Minister nie chciał w piątek zdradzić, kto obejmie to stanowisko, ale z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że może to być posłanka Iwona Michałek związana z Porozumieniem Jarosława Gowina. W przeszłości była nauczycielką biologii, kuratorką oświaty, rzeczniczką praw ucznia, do niedawna aktywnie działała w sejmowej komisji edukacji.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów MEN przedstawił 27 czerwca. Można go znaleźć tutaj.

Jak tłumaczy resort, powołanie pełnomocnika do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki jest zasadne ze względu na ważny interes państwa, a w szczególności „zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej, uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, wspieranie szkół w zabezpieczaniu uczniów przed dostępem do treści, w tym dostępnych w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju”.

MEN wyjaśnia, że do zadań pełnomocnika będzie należało analizowanie obowiązujących przepisów prawa i rozwiązań w zakresie „wychowawczej funkcji szkół i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny” oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w tym zakresie (w tym projektów programów rządowych) oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

„Pełnomocnik będzie również mógł wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania” – czytamy w projekcie.

(JK, GN)