Rząd o bezpieczeństwie w szkołach. “Nauczyciele muszą być przygotowani do reagowania na zagrożenia”

Szkoła musi być miejscem bezpiecznym. Rodzice muszą mieć pewność, że ich dziecko jest pod dobrą opieką i bezpiecznie wróci do domu, a nauczyciele muszą być przygotowani do reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia – mówił szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu w szkołach. W spotkaniu wzięli też udział członkowie Komitetu Społecznego Rady Ministrów z jego przewodniczącym wicepremierem Piotrem Glińskim.

m Glińskim.

Minister Piontkowski tłumaczył, że MEN przygotowało podręcznik, w którym opisane są zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. – Opracowany dokument zawiera zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły – powiedział Piontkowski.

– Dbamy o to, żeby dzieci miały w szkołach higieniczne warunki, odpowiednie miejsce do spożywania posiłków, jak i czas na ich zjedzenie – deklaro9wał szef MEN. Wspominał również o monitoringu wizyjnym w szkołach, jako ważnym elemencie bezpieczeństwa uczniów.

– Pojawiły się w pewnym momencie wątpliwości, jak ten monitoring ma funkcjonować, czy nie narusza on prywatności dzieci i młodzieży. Stąd są uregulowane ustawowo procedury, według których dyrektorzy szkół mogą ten monitoring wizyjny instalować – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

O Bezpiecznej szkole i działaniach poszczególnych resortów w trakcie konferencji mówili też: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber.

Więcej na temat konferencji można przeczytać tutaj.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z zmianach w przepisach prawa od nowego roku szkolnego 2019/2020 w kontekście bezpieczeństwa w szkołach znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Fot: men.gov.pl