Rząd zmienił płatnika świadczenia „Dobry start”

Najbliższe świadczenie „Dobry start” wypłacą rodzicom nie samorządy, ale ZUS – postanowił rząd. Wnioski o wypłatę pieniędzy będzie można składać wyłącznie elektronicznie

Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z nim, zmieni się instytucja, która wypłaci rodzicom świadczenie. „Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych” – poinformowały służby prasowe rządu.

Jak uzasadniono tę zmianę? „ZUS dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz informatycznymi i zapewni optymalizację obsługi świadczeń >>Dobry start<< oraz redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania”.

To nie koniec zmian. Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

„Dobry start” wypłacane jest rodzicom od 2018 r. i ma być „inwestycją w edukację dzieci”. „Kwota 300 zł to realne wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym” – zapewnił rząd. Świadczenie jest przyznawane na każde uczące się w szkole dziecko raz w roku – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pieniądze wypłacane są bez względu na dochód rodziny.

Obecnie z programu „Dobry start” korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Na ten cel rząd przekazał do końca 2020 r. ponad 4 mld zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca br.

(PS, GN)