Samorządy mogą płacić nauczycielom za strajk. Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych

Samorządy mogą bez łamania dyscypliny finansów publicznych zapłacić nauczycielom za czas strajku, jeżeli podpisały stosowne porozumienie ze związkami – wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych.

W związku z różnymi sposobami dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za okres strajku, a także negowania możliwości zawierania porozumień, Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał do Sejmu – Biura Analiz Sejmowych kilka pytań dotyczących tej kwestii, z prośbą o zajęcie stanowiska i otrzymał odpowiedź.

ZNP: potrącenia za strajk w Krakowie zbyt wysokie. Chcemy o tym rozmawiać

Co takiego zawiera opinia BAS? Biuro wyjaśnia, że porozumienie dotyczące utrzymania prawa do wynagrodzenia za okres strajku może być nawiązane także przed zakończeniem akcji strajkowej. Nie ma więc problemu z faktem, że ZNP tylko zawiesił akcję strajkową.

Samorząd, który wypłaci wynagrodzenia na podstawie porozumienia, nie złamie dyscypliny finansów publicznych. Porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku mogą być kwalifikowane jako stanowiące odrębny tytuł prawny do dokonywania rozporządzeń finansowych. Nie dojdzie do złamania prawa nawet, gdy porozumienie zawarto po potrąceniu wynagrodzenia przez pracodawcę.

Opinia wskazuje na dwa sposoby obliczenia dziennej stawki wynagrodzenia: według Ministerstwa Edukacji Narodowej i według Głównego Inspektora Pracy. W obu przypadkach stawka dzienna ustalana jest w odniesieniu jedynie do godzin ewidencjonowanych w ramach obowiązkowego pensum zajęć.

MEN: – tygodniowe pensum należy podzielić przez pięć (pięć dni pracy w tygodniu), 18 : 5 = 3,6 godzin pracy na dzień;

GIP: – tygodniowe pensum x 4,16 (średnia tygodni w miesiącu) = 75 godzin w zaokrągleniu – liczba godzin faktycznie niezrealizowanych w związku ze strajkiem.

Pracodawca może w ramach porozumienia ze związkiem zawodowym zapewnić wynagrodzenie za strajk nawet w sytuacji, gdy zgodnie z ustawą takie prawo pracownikowi nie przysługuje.

ZNP sugeruje, by opinię Biura Analiz Sejmowych z 19 czerwca 2019 r. (nr BAS-WAP-957/19) w sprawie interpretacji art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wykorzystać w rozmowach z dyrektorami lub organami prowadzącymi.

Opinię można znaleźć tutaj.

(JK, GN)