Sejm przegłosował wzrost dotacji na podręczniki w tym roku

Dotacja na podręczniki dla szkół zostanie zwiększona i to szkoły podstawowe mają zapewnić uczniom komplety podręczników i zeszytów do ćwiczeń. Sejm przegłosował odpowiednie zmiany w prawie oświatowym.

Poprawki zwiększają maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zakup przez samorządy podręczników i ćwiczeń dla uczniów w 2022 r. z 273 mln zł do 340 mln zł, czyli o 67 mln zł. Określono też nowe w 2022 r. terminy składania wniosków i udzielania dotacji.

We wtorek MEiN wydało komunikat, w którym wskazało, że nieuprawnione jest egzekwowanie od rodziców uczniów szkół podstawowych zwrotu środków finansowych poniesionych na zakup podręczników. Okazuje się, że takie sytuacje miały miejsce w niektórych szkołach. Powód? Niedoszacowanie dotacji podręcznikowej.

„Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową” –podało m.in. MEiN w specjalnym komunikacie.

Sejm zdecydował też w czwartek, że zmieniony zostanie sposób obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami. Ma to określać rada gminy w drodze uchwały, ale stawka ta nie będzie mogła być niższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Projekt znajduje się tutaj

(JK, GN)

Szkołom brakuje pieniędzy na podręczniki. MEiN odpowiada, że dotacja na ten cel wzrośnie. Kiedy?