Szkołom brakuje pieniędzy na podręczniki. MEiN odpowiada, że dotacja na ten cel wzrośnie. Kiedy?

„Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową” – poinformowało MEiN w specjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że od 1 września samorządy i szkoły alarmują, że dzieci nie mają zeszytów do ćwiczeń i podręczników, bo dotacja na ten cel okazała się za mała. Ba zebraniach rodzice są często proszeni o zakupienie dodatkowych ćwiczeń.

Jak podało MEiN  „środki ten cel, zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskowanym przez organy prowadzące na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, są w 100% zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Edukacji i Nauki” i „zostaną przekazane niezwłocznie wojewodom, a za ich pośrednictwem organom prowadzącym szkoły/jednostkom samorządu terytorialnego, po wejściu w życie regulacji prawnych, które to umożliwią”.

„Uprzejmie wyjaśniamy, że nieuprawnionym jest egzekwowanie od rodziców uczniów zwrotu środków finansowych poniesionych na zakup podręczników, które zostały przez szkołę wskazane jako niezbędne do prowadzenia  procesu dydaktycznego” – podkreślono w komunikacie.

(JK, GN)

Trzeci podręcznik do HiT-u dopuszczony do użytku. Przeznaczony jest dla szkół branżowych I stopnia