Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Za uchwałą opowiedziało się 437 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała przypomina, że w 1822 roku w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. 

„Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne >>Romantyczność<<, >>Powrót taty<<, >>Świtezianka<<, >>Pani Twardowska<<, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej” – podkreślono.

Wskazano, że romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki.

„Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. Bez twórczości ich oraz Maurycego Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Artura Grottgera, Marii Szymanowskiej i Narcyzy Żmichowskiej nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy” – ocenili posłowie.

Zaznaczono, że „literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków”. 

Uchwała głosi, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej — odpowiadając na petycję 51 badaczy romantyzmu reprezentujących Polską Akademię Nauk i wszystkie ośrodki akademickie w kraju oraz spełniając apel środowisk skupionych w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego — ogłasza rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego”. 

Pełną treść uchwały wniesionej przez grupę posłów PiS z Joanną Lichocką na czele można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: Wikimedia/Adam Mickiewicz

Maria Konopnicka, Wanda Rutkiewicz, Maria Grzegorzewska i Józef Wybicki. Sejm ustanowił matronki i patrona 2022 roku