Senat zatwierdził nowego Rzecznika Praw Dziecka

Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka. To oznacza, że nowa RPD obejmie urząd 15 grudnia br.

28 listopada br. Sejm wybrał Monikę Hornę-Cieślak na następczynię Mikołaja Pawlaka na funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Aby jednak procedura się dopełniła, Senat musiał ten wybór zatwierdzić. I tak się właśnie stało.

Sejm wybrał Monikę Horną-Cieślak na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Gratulujemy!

Nową rzeczniczkę poparło 66 senatorów, 15 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

– Będąc rzeczniczką praw dziecka – oczywiście jeżeli państwo wyrazicie na to zgodę – chciałabym pełnić ten urząd w taki sposób, aby był to urząd, który jest realnym przedstawicielem osób młodych. Czyli że jest to urząd, który nie mówi zgodnie z poglądami jednej osoby, nie mówi zgodnie z poglądami jakiejś partii politycznej, tylko mówi głosem osób młodych – przekonywała senatorów mec. Horna-Cieślak. – Chciałabym także, żeby urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim stabilnym pomostem między osobami młodymi a osobami starszymi z doświadczeniem, ekspertami, chociażby ze świata nauki, ale także ze środowiska NGO – dodała.

Nowa RPD zapewniła, że w pierwszej kolejności chciałaby się zająć upowszechnianiem wiedzy o prawach przysługujących najmłodszych, problemem przemocy rówieśniczej, dyskryminacją, bezpieczeństwem dzieci w Internecie oraz edukacją.

– Dzieci mówią, że czują, że mają zbyt dużo obowiązków, że nie rozumieją pewnych rzeczy. Tutaj środowiska młodzieżowe postulują powołanie chociażby rzecznika praw ucznia. Ważne jest przyjrzenie się temu, jak wyglądają statuty szkolne. Chodzi o to, żeby dzieci czuły się dobrze we własnej szkole i żeby w szkole też miały możliwość wypowiedzenia się, powiedzenia o tym, jak się czują i czego potrzebują – mówiła.

Mecenas Monika Horna-Cieślak specjalizuje się w prawach dziecka i przez wiele lat pracowała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest autorką tzw. ustawy Kamilka, czyli nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wzmacniającej ochronę dzieci przed przemocą. Pani mecenas pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat skutecznie walczy o prawa dzieci, które stykają się z wymiarem sprawiedliwości. Udało jej się doprowadzić do stworzenia przyjaznych warunków dla przesłuchań dzieci, a także stworzenia w samorządzie adwokackim grupy adwokatów gotowych bronić dzieci z urzędu.

„Udzieliłam tysięcy konsultacji prawnych na rzecz osób młodych. Spędziłam z osobami młodymi tysiące godzin na komisariatach policji, w prokuraturze, sądzie, własnej kancelarii adwokackiej czy też prowadząc zajęcia dla temat praw dzieci, ich sytuacji społecznej oraz obywatelskiej. Piszemy RAZEM projekty ustaw. Czuwam aby zawsze osoby młode były traktowane w sposób podmiotowy. Towarzyszę ludziom młodym i sprawiam, że to ONI WYGRYWAJĄ sprawy dla nich ważne. Bo to jest ich siła, ich moc, ich odwaga. A ja jako Adwokatka jestem przewodnikiem w meandrach przepisów prawnych. Udzielam pomocy prawnej osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej oraz w innych dziedzinach praw dziecka jak prawa edukacyjne, równościowe, dostęp do pomocy psychologicznej” – napisała kilka dni temu na swoim profilu na FB Monika Horna-Cieślak.

Kadencja obecnego RPD Mikołaja Pawlaka wygaśnie 14 grudnia br.

(PS, GN)