Sondaż. Blisko 60 proc. Polaków obawia się upolitycznienia szkoły w wyniku lex Czarnek

Ponad połowa Polaków obawia się upolitycznienia szkoły po wejściu w życie ustawy “lex Czarnek”. Z kolei 15 proc. pytanych nie widzi zagrożenia, jakie niesie za sobą nowelizacja prawa oświatowego – wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”

Pytanie w badaniu brzmiało: Czy obawia się Pani/Pan, że szkoła po reformach wprowadzonych przez ministra Przemysława Czarnka, zostanie upolityczniona?”.

Okazuje się, że większość pytanych wskazała odpowiedź “tak”. 57,4 proc. pytanych odpowiedziało, że obawia się upolitycznienia szkoły, przeciwnego zdania było 15 proc., a 27,6 proc. ankietowanych nie miała zdania w tej sprawie.

(JK, GN)

Po spotkaniu opozycji z pierwszą damą ws. lex Czarnek. „Gdyby miała możliwość decydowania ustawa nie weszłaby w życie”