Sondaż. Ponad 80 proc. młodych Polaków źle ocenia ministra Czarnka

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski aż 61 proc. ankietowanych źle ocenia Przemysława Czarnka w roli ministra edukacji i nauki. 46,9 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, 14,4 proc. „raczej źle”.  Jedynie 26,7 proc. badanych oceniło dobrze obecnego ministra edukacji – 15 proc. „zdecydowanie dobrze”, a 11,7 proc. „raczej dobrze”. 12 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Najgorsze opinie na temat Przemysława Czarnka mają młodzi. Aż 84 proc. badanych w wieku 18-29 lat wystawiło krytyczną ocenę obecnemu ministrowi edukacji. 58 proc. spośród nich oceniło Czarnka zdecydowanie źle, a 26 proc. raczej źle. Nikt w tej grupie wiekowej nie wybrał odpowiedzi „zdecydowanie dobrze”, a jedynie 9 proc. ankietowanych stwierdziło, że ocenia go „raczej dobrze”.

Wirtualna Polska zapytała także respondentów jak zmieniła się polska szkoła i edukacja pod rządami Przemysława Czarnka. Jak wynika z  sondażu, większość badanych uważa, że jest to zmiana na gorsze. 37,8 proc. badanych stwierdziło, że szkoła zmieniła się „zdecydowanie na gorsze”, 17,6 proc. oceniło, że jest to zmiana „raczej na gorsze”.

Jedynie 6,5 proc. ankietowanych oceniło, że pod rządami Czarnka nastąpiła zmiana „zdecydowanie na lepsze”. 9,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź „raczej na lepsze”. 9 proc. badanych uważa, że nic się nie zmieniło. Zdania na ten temat nie ma aż 19,3 proc. biorących udział w badaniu.

Tutaj także wyjątkowo krytycznie oceniły Czarnka osoby w wieku 18-29 lat. Znów 84 proc. badanych w tej grupie wiekowej uważa, że szkoła i edukacja pod jego rządami zmieniła się na gorsze.15 proc. nie ma zdania na ten temat. Natomiast, co znaczące, nikt nie ocenił tych zmian pozytywnie.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50 w dniach 1-3 września 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

(GN)

Sondaż: Polacy za politykę w zakresie szkolnictwa, wystawiają rządowi “jedynki” i “dwójki”