Spotkanie w MEiN ws. podwyżek w szkolnictwie wyższym bez przełomu. 20 grudnia akcja protestacyjna przed uczelniami

Spotkanie zespołu przebiegło w merytorycznej atmosferze. Zakładamy, że rozmawiamy o ważnej inwestycji, która jest polską racją stanu – powiedział Głosowi Błażej Mądrzycki, rzecznik Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP po pierwszym spotkaniu kierownictwa resortu edukacji i nauki ze związkowcami i innymi przedstawicielami środowiska akademickiego, dotyczącym wynagrodzeń w uczelniach publicznych. – Nie zmienia to jednak naszego kalendarza. 20 grudnia obędą się protesty przed uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi całym kraju. To kolejny etap naszej akcji protestacyjnej – podkreślił.

Rozmowy w MEiN trwały dwie godziny. Strony umówiły się na kolejne spotkanie zespołu, które zaplanowane zostało na początek stycznia 2022 r. Prace zespołu zostały zaplanowane do końca marca 2022 roku.

– Podczas spotkania podkreśliliśmy, że nasze postulaty nie narodziły się przedwczoraj, ale są konsekwencją wprowadzenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r. Jej zmiana miała nieść za sobą podwyżkę wynagrodzeń. W związku z tym prosimy o wywiązanie się z tych obietnic – mówi Mądrzycki.

– Mieliśmy nadzieję na rzeczową rozmowę o wynagrodzeniach pracowników szkół wyższych, ale spotkanie z kierownictwem MEiN zakończyło się bez żadnych decyzji co do podwyżek od 2022 r. Spotkanie było rozczarowujące – komentował dla PAP rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś.

„W trakcie spotkania wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek przedstawił główne założenia dotyczące prac Zespołu. Wiceminister zwrócił się do członków Zespołu z prośbą o przygotowanie wstępnych propozycji rozwiązań systemowych w zakresie zmian w wynagrodzeniach w szkolnictwie wyższym oraz materiałów analitycznych, jako ich uzasadnienia” – czytamy z kolei w komunikacie MEiN.

„Przedstawiciele środowiska akademickiego przedstawili swoje oczekiwania, które będą teraz szczegółowo analizowane przez kierownictwo ministerstwa. Strony umówiły się na kolejne spotkanie Zespołu, które zaplanowane zostało na początek stycznia 2022 r.” – podaje resort.

Powołanie zespołu to reakcja na rozpoczęcie akcji protestacyjnej przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, która domaga się wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.

„Żądamy realizacji zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku” – podkreśla ZNP, czyli:

>> 17 proc. wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki,

>> podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,

>> domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3 proc. PKB.

(JK, GN)

16 grudnia w MEiN odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu, który zajmie się podwyżkami w szkolnictwie wyższym

Protest na uczelniach. Janusz Szczerba: Chodzi o dotrzymanie przez rząd obietnicy, która została złamana

RSzWiN ZNP: Żądamy 17 proc. wzrostu płac w 2022 r. dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki