Średnie wynagrodzenie w lutym kolejny raz przebiło 7 tys. zł. Nowe dane GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli firm które zatrudniają co najmniej 10 pracowników, w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł brutto i wzrosło 13,6 proc. rok do roku. Przypomnijmy, że inflacja za luty wyniosła jednak aż 18,4 proc. Wolniejszy od inflacji wzrost wynagrodzeń oznacza, że realne płace Polaków maleją. Na tle przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli tzw. średniej krajowej płace nauczycieli maleją jednak jeszcze wyraźniej.

„Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w lutym 2023 r. względem stycznia 2023 r. spowodowany był wypłatami m.in. premii i nagród rocznych, jubileuszowych, premii z powodu inflacji, podwyższeniem wynagrodzeń oraz wypłatami odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń” – czytamy m.in. w komunikacie GUS.

„Najwyższy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano w sekcji >>Górnictwo i wydobywanie<< (o 42,2 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 12801,92 zł (miesiąc wcześniej 8999,74 zł) oraz >>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę <<(o 10,4 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10946,98 zł (miesiąc wcześniej 9918,65 zł). W skali roku (luty 2023 r. do lutego 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 13,6 proc. Przed rokiem (luty 2022 r. do lutego 2021 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnej płacy na poziomie 11,7 proc.” – podał GUS.

GUS podał również dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W lutym 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8 proc. i wyniosło 6526,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się minimalnie (o 0,1 proc.).

Przypomnijmy, że już w grudniu 2022 przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, potocznie nazywane “średnią krajową” było rekordowe i pierwszy raz przekroczyło 7 tys. złotych. W grudniu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło aż 7329,96 zł brutto.

Płace rosną, ale nie w oświacie. Jest nowy rekord przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Przebiło 7 tys. zł brutto

Przy obecnej inflacji drożyzna coraz mocniej uderza jednak w wynagrodzenia Polaków także nauczycieli.

Rząd prognozuje w tym roku inflację na poziomie 9,8 proc. Według KE będzie ona dużo wyższa, bo 11,7 proc. W budżecie na 2023 r. przewidziano podwyżki dla całej sfery budżetowej – w tym nauczycieli – o 7,8 proc.

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego 9 marca 2023 r. złożył w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który podwyższa o 20 proc. zapisane w Karcie wskaźniki określające wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

– Związek mówił i będzie mówił o podwyżkach dla nauczycieli, bo proponowany wzrost na poziomie 7,8 % jest niewystarczający – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Od 1 stycznia płaca początkującego nauczyciela wynosi 3690 zł brutto. To tylko nieco więcej niż płaca minimalna. Problemy kadrowe w szkołach są podyktowane względami ekonomicznymi. Dlatego przygotowaliśmy projekt gwarantujący 20 proc. wzrost wynagrodzeń jeszcze w roku 2023 – podkreślił.

(GN)

Ankieta Głosu. Nauczycielu, z czego musisz rezygnować z powodu drożyzny? Znamy wyniki!

Inflacja. Kolejny przerażający rekord. Drożyzna coraz mocniej uderza w portfele

Inflacja nadal zjada zarobki Polaków. Najnowsze dane GUS