Inflacja nadal zjada zarobki Polaków. Najnowsze dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu średniorocznym w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł brutto – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Z kolei przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2022 roku wyniosło 6733,49 zł. Jednocześnie GUS wskazał, że wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł 97,9. co oznacza jego obniżenie o 2,1 procent.

Wynagrodzenie rzędu 6733,49 zł oznacza bowiem wzrost o zaledwie 12,3 proc. To znacznie mniej niż inflacja. Ostatnie dostępne dane pochodzące z grudnia 2022 r. wskazują, że wzrost cen wyniósł 16,6 proc. rok do roku. Podwyżka płac jest także niższa niż inflacja średnioroczna (14,4 proc.).

W praktyce oznacza to, że wynagrodzenia nie nadążają za wzrostem cen i mimo podwyżek inflacja nadal zjada zarobki Polaków. Za tę samą kwotę możemy kupić mniej niż w 2021 r.

Dotyczy to także nauczycieli. W budżecie na 2023 r. przewidziano podwyżki dla całej sfery budżetowej – w tym nauczycieli – o 7,8 proc. Co oznacza, że wzrost płac nie zrekompensuje nauczycielom nawet założonej inflacji, a drożyzna nadal będzie drenować ich kieszenie.

Przypomnijmy, że ZNP wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o wypłacenie nauczycielom jednorazowego dodatku inflacyjnego. Nauczyciele mogliby w ten sposób otrzymać dodatek w wysokości ok. 1000 zł na etat. Rząd postanowił jednak należne nauczycielom pieniądze przeznaczyć na dopłaty do węgla.

GUS przypomniał, że w styczniu i w lutym nie jest publikowany szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dane wstępne wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń będą podane 15 lutego, natomiast dane ostateczne za styczeń i luty zostaną ogłoszone 15 marca.

(GN)

Na co w pierwszej kolejności należałoby przeznaczyć 40 mln zł z budżetu MEiN, które trafią do prorządowych fundacji (tzw. Willa plus)?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Prezydent podpisał budżet na 2023 r.

Takie stawki oferuje MEiN. Znamy projekt nowego rozporządzenia płacowego. Dla dyplomowanego nieco ponad 300 zł

Nauczyciel dyplomowany zarobi 65 proc. przeciętnej płacy w gospodarce? „Tak niskiej proporcji w ostatniej dekadzie nie było”

Płace rosną, ale nie w oświacie. Jest nowy rekord przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Przebiło 7 tys. zł brutto