Szczepienia AstraZeneca. Pierwszego dnia rejestracji zgłosiło się 100 tys. osób

Pierwszego dnia rejestracji nauczycieli chętnych do zaszczepienia się na koronawirusa, dyrektorzy otrzymali 100 tys. zgłoszeń. Czyli mniej więcej od co czwartego uprawnionego pedagoga. Ministerstwo edukacji przygotowało też listę nauczycieli, którzy nie mogą się zaszczepić. Dotyczy to m.in. osób przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopie dla poratowania zdrowia.

W poniedziałek 8 lutego ruszyła rejestracja nauczycieli chętnych do zaszczepienia się preparatem AstraZeneca. Same szczepienia wystartują w piątek 12 lutego.

Nauczycielu, chcesz się zaszczepić AstraZeneca? Dziś rusza rejestracja. Co trzeba wiedzieć na ten temat?

– Do tej pory zgłosiło się 100 tys. osób chętnych. Proces przebiega bardzo sprawnie, nie odnotowaliśmy żadnych problemów dotyczących rejestracji – poinformowała Anna Ostrowska, rzeczniczka MEiN.

Jak poinformowało ministerstwo edukacji, rejestrować mogą się:
– nauczyciele wychowania przedszkolnego,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,
– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
– nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
– pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

– Już kilka dni temu, dyrektorzy szkół otrzymali od nas mailem szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji wraz z dokładną instrukcją zgłaszania pracowników oraz opisem całej procedury. Przez weekend pracowaliśmy nad formularzem zgłoszeniowym, testowaliśmy go w wybranych szkołach i już w niedzielę w nocy mogliśmy przesłać go do szkół razem z instrukcją procesu rejestracji. Zależało nam na tym, aby już od poniedziałku, od godzin porannych dyrektorzy mogli rejestrować listy zgłoszeniowe do szczepień – podkreśliła rzeczniczka ministerstwa edukacji.

– W niedzielę w nocy został uruchomiony w Systemie Informacji Oświatowej specjalny formularz zgłaszania na szczepienia. Jest to profesjonalne narzędzie do zbierania danych oświatowych. System rejestracji jest intuicyjny i prosty. Co ważne, samych nauczycieli zgłaszają ich dyrektorzy. Dodatkowo na stronie internetowej przygotowaliśmy zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi na nie – dodała.

Dyrektorzy do środy 10 lutego mają czas na wypełnienie formularza.

Resort edukacji na swojej stronie internetowej przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. “Szczepienia nauczycieli jednej szkoły w tym samym dniu jest możliwe, ale uzależnione od wielkości danej placówki oraz liczby nauczycieli zgłoszonych” – tak brzmi odpowiedź na pytanie, czy nauczyciele z tej samej szkoły lub przedszkola zostaną zaszczepieni w tym samym czasie i w jednym szpitalu.

Jeżeli nauczyciel z różnych powodów nie będzie mógł się zaszczepić w wyznaczonym terminie, to zrobi to kiedy indziej. “W sytuacji braku możliwości wzięcia udziału w wyznaczonym terminie (infekcja, choroba, zdarzenie losowe, inne szczepienie) , osoba kierowana na szczepienie będzie mogła skorzystać ze szczepienia w innym zaplanowanym terminie. Szczepienia będą odbywałaby się w cyklu. Ważność skierowania w tym przypadku będzie wynosiła 90 dni” – czytamy na stronie MEiN.

Czy nauczyciele po 60. roku życia mogą zostać teraz także zgłoszeni do zaszczepienia? – brzmi jedno z pytań. “Nauczyciele i inne osoby w wieku 60 lat lub więcej, czyli urodzone przed 1962 rokiem będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna w innym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować” – odpowiedział resort Przemysława Czarnka.

Ze szczepionki mogą też skorzystać np. logopedzi i trenerzy, pod warunkiem jednak, że pracują stacjonarnie np. z uczniami klas I-III lub z przedszkola.

Natomiast dyrektor szkoły lub placówki z grupy docelowej, który jednak nie ma kwalifikacji pedagogicznych, zaszczepiony nie zostanie. “Obecnie uprawniona do szczepienia jest kadra kierownicza, która ma kwalifikacje pedagogiczne. W tej chwili rejestrować powinna się tylko kadra kierownicza szkół podstawowych, placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek specjalnych” – podkreśliło ministerstwo edukacji.

Do rejestracji nie można też zapisać nauczycieli, którzy są na zwolnieniu lekarskim. Podobnie jak nauczycieli przebywających obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też, że nauczyciele będą musieli sami zapłacić za dojazd do miejsca szczepień.

Wszystkie pytania i odpowiedzi można przeczytać TUTAJ.

W poniedziałek ruszyły ponadto zgłoszenia do szczepienia pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Zgłoszeń dokonuje dyrektor placówki za pośrednictwem dedykowanego formularza. Publikujemy link do formularza: https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl/

“W formularzu należy wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także województwo, powiat i gminę, w której działa dana placówka. Następnie należy wybrać preferowany punkt szczepień w obrębie województwa, w którym funkcjonuje dana instytucja opieki. W formularzu wpisuje się także liczbę zgłaszanych pracowników i dane każdego pracownika – imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – jej datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu). Formularz akceptuje tylko pracowników z roczników 1962-2003. Dla osób po 60 roku życia przewidziane będzie odrębne szczepienie” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

(PS, GN)