Szkoła online. Na Węgrzech kuratoria chcą zwalniać nauczycieli WF i rozwiązywać umowy zlecenia

Kilkudziesięciu węgierskich nauczycieli zasygnalizowało Demokratycznemu Związkowi Zawodowemu Pedagogów (PDSZ), że kuratoria chcą z nimi rozwiązać umowę po wprowadzeniu zdalnego nauczania.

Według portalu dziennika „Nepszava” są to przypadki, gdy kuratoria ze skutkiem natychmiastowym chcą rozwiązać umowy zlecenia pedagogów pracujących w internatach, ale także np. nauczycieli wychowania fizycznego.

PDSZ podkreślił, że kuratoria mają obowiązek dotrzymywać terminów rozwiązywania umów, a jeśli w umowie go nie ma, należy taki termin uzgodnić i nie wolno nikogo zwalniać ze skutkiem natychmiastowym. Związek zawodowy radzi też pedagogom pracującym na umowy zlecenia, by nie podpisywali zwolnień za porozumieniem stron.

Wiceprezes Związku Zawodowego Pedagogów (PSZ) Tamas Totyik również powiedział portalowi Index.hu, że wiadomo mu, iż w niektórych szkołach rozwiązywane są umowy zlecenia. Dodał, że pracodawcy powiedzieli mu, iż dzieje się tak w przypadku emerytowanych nauczycieli lub takich, którzy mają też inną pracę.

Zarządzające szkołami państwowymi Centrum im. Kuno Klebelsberga (KK) w odpowiedzi na pytanie “Nepszava” napisało, że kuratoria mogą same decydować, czy potrzebują pedagogów pracujących na umowy zlecenia. Podkreśliło jednak, że celem KK jest to, by nikt w tej trudnej sytuacji nie pozostał bez środków utrzymania. Dlatego Centrum szykuje się do wydania wytycznych w sprawie umów zleceń.

16 marca wszedł w życie pozaklasowy cyfrowy system pracy w oświacie. Polega on na tym, że uczniowie nie chodzą do szkoły, a nauczyciele muszą kontynuować nauczanie środkami cyfrowymi. Od 25 marca podobne regulacje będą obowiązywały w Polsce.

(JK, PAP)

Jak szkoły mają uczyć w epoce koronawirusa? MEN opublikowało nowe przepisy

„Reforma” programowa w węgierskich szkołach. Polscy nauczyciele solidaryzują się z kolegami z Węgier