Jak szkoły mają uczyć w epoce koronawirusa? MEN opublikowało nowe przepisy

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w okresie epidemii koronawirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. Ministerstwo edukacji opisało je w dwóch rozporządzeniach.

Dziś w nocy MEN opublikowało dwa rozporządzenia odnoszące się do zasad, jakimi mają kierować się szkoły i placówki oświatowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Pierwszym aktem prawnym jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Drugim – rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O co chodzi w obu tych dokumentach? Wyjaśniamy to w czterech punktach!

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkoli, szkół i placówek oświatowych została zawieszona do 10 kwietnia br. Przypomnijmy – chodzi o przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły wszystkiego typu, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, internaty, kolegia pracowników służb społecznych.

2. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

3. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania wszystkich powyższych instytucji oświatowych są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Jeśli kształcenie na odległość w przypadku jakiejś placówki nie jest możliwe, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania zadań i musi o tym poinformować kuratora.

Więcej na ten temat – w najbliższym numerze Głosu Nauczycielskiego (GN nr 13 z 25 marca br.).

(PS, GN)

***

Rozporządzenia MEN z 20 marca br. można znaleźć w Dzienniku Ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/492

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493

***

W piątek 20 marca br. premier i ministrowie zdecydowali o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii oraz o przedłużeniu czasu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych do Świąt Wielkanocnych.

Zajęcia w szkołach zawieszone do świąt. Nauczyciele mają realizować podstawę programową