TAK! To już pewne! Demokratyczna opozycja pokonała PiS w wyborach. Dane PKW z 100 proc. obwodów głosowania

Chociaż na PiS oddano najwięcej głosów, to trzy ugrupowania opozycji demokratycznej będą miały w Sejmie większość mandatów. Dane PKW z 100 proc. obwodów głosowania są ostatecznym potwierdzeniem sukcesu opozycji. To już nie sondaż, nie cząstkowe wyniki, lecz oficjalne dane ze wszystkim obwodowych komisji wyborczych.

Według zamieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania na komitety, w wyborach do Sejmu RP 15 października br. poszczególne ugrupowania otrzymały:

* PiS – 35,38 proc. głosów
* KO – 30,70 proc. głosów
* Trzecia Droga – 14,40 proc. głosów
* Lewica – 8,61 proc. głosów
* Konfederacja – 7,16 proc. głosów
* Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. głosów
* Polska Jest Jedna – 1,63 proc. głosów

Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/pl

To wyniki ze wszystkich – 31497 (100,00 proc.) obwodów głosowania.

Na PiS głosowało ponad 7,640 mln wyborców, natomiast łączne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy wyniosło prawie 11,6 mln głosów.

To te trzy ugrupowania najprawdopodobniej utworzą w ciągu najbliższych tygodni (po przejściu całej procedury przewidzianej w konstytucji) nowy rząd, odsuwając PiS od władzy. Oznacza to m.in. pożegnanie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

Zgodnie z powyższymi wynikami do Sejmu dostało się pięć ugrupowań. Oto podział mandatów:

Prawo i Sprawiedliwość – 194 posłów; Koalicja Obywatelska -157 posłów; Trzecia Droga – 65 posłów; Nowa Lewica – 26 posłów; Konfederacja – 18 posłów. Z pełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica będą miały razem 248 posłów.

Wybory 2023: Pełna lista nowych posłów i posłanek oraz senatorów i senatorek

Wybory do Senatu

W wyborach do Senatu RP komitety uzyskały następujące wyniki:

* PiS – 34,81 proc. głosów
* KO – 28,91 proc. głosów
* Trzecia Droga – 11,50 proc. głosów
* Konfederacja– 6,75 proc. głosów
* Lewica – 5,75 proc. głosów
* Bezpartyjni Samorządowcy – 4,91 proc. głosów

Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/pl

W tym przypadku kluczowe są wyniki pojedynków wyborczych w jednomandatowych okręgach. Kandydaci opozycji do Senatu wystartowali w tych wyborach w ramach Paktu Senackiego, co oznacza, że nie rywalizowali w okręgach między sobą, lecz cała opozycja poparła w danym okręgu kandydata wystawionego przez dane ugrupowanie opozycyjne (Pakt Senacki zawarły KO, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz
Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski).

Kandydaci opozycji, czyli Paktu Senackiego (oraz Józef Zając, z Porozumienia) wywalczyli w sumie 66 mandatów w 100-osobowym Senacie. Dotychczas senatorów z opozycji było 51.

Jak wypadło w wyborach kierownictwo MEiN? Czarnek z rekordowym wynikiem, Rzymkowski poza Sejmem

Frekwencja wyborcza

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc. (rekordowy wynik). Uprawnionych do udziału w głosowaniu było 29 mln 532 tys. 595 obywateli, wydano natymiast 21 mln 966 tys. 891 kart ważnych do głosowania. Najwyższa frekwencja była na Mazowszu (79,27 proc.), w Łódzkiem (76, 12 proc.) i w Wielkopolsce (76,10 proc.). Najniższa w Opolskiem (66,55 proc.).

Frekwencja w wyborach do Senatu wyniosła natomiast 74,31 proc.

(DK, GN)

 

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu (31497 obwodów głosowania – 100 proc. obwodów)

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

 

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu (31497 obwodów głosowania – 100 proc. obwodów)

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

“Realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli”. Przedstawiciele i przedstawicielki opozycji podpisali po debacie ZNP „Porozumienie na rzecz edukacji”