„Twoja kolej! Nauczyciele dla odnowienia związków zawodowych”. Seminarium CKMN

Czasy się zmieniają więc i nasze organizacje muszą się zmieniać; musimy wspólnie działać na rzecz tych zmian, wykorzystywać siłę naszych członków i wszystkie zasoby organizacyjne – przekonywał prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nottingham, podczas sobotniego seminarium „Twoja kolej! Nauczyciele dla odnowienia związków zawodowych zorganizowanego przez Centralny Klub Młodego Nauczyciela. 

Seminarium odbywa się na podstawie projektu pod tytułem „Your Turn: Teachers for trade union renewal”, nad którym ETUCE, czyli Europejski Komitet Związków Zawodowych Edukacji i Nauki, pracował przez dwa lata i w którym aktywny udział brał ZNP. 

Na początku spotkania przytoczono m.in. wyniki badań prof. Juliusza Gardawskiego, z których wynika, że w ciągu 20 lat poziom „uzwiązkowienia” spadł z 80 proc. do niespełna 14 proc. W ten ogólny trend wpisuje się także Polska – choć w najnowszej historii związki odegrały u nas niezwykle ważną rolę.

Prof. Stevenson opowiadał o wnioskach płynących z raport ETUCE analizującego obecną kondycję związków oświatowych w całej Europie. Mówił o zadaniach, na które należy zwrócić uwagę w kontekście ich odnowy.  Chodzi m.in. o poważne traktowanie edukacji, uczynienie organizacji związkowych bliskimi pracownikom, koncentrowaniu się na celach, czyli próbie odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie mieliby wstępować do związków, sprawieniu by związki były atrakcyjne, o wspieranie rozwoju liderów i tworzenie przestrzeni dla młodych nauczycieli.

– To wszystko wymaga ciężkiej, mozolnej i często frustrującej pracy – podkreślił. 

Dorien König z niderlandzkich edukacyjnych związków zawodowych, która pełni funkcję urzędnika ds. odnowy AOb (Związek Edukacji Ogólnej) opowiadała o tym jak zmienia własną liczącą 85 tys. członków organizację. Podkreśliła, że poza pakietem korzyści jakie związek musi oferować by przyciągać nowych członków niezwykle ważna jest transparentność jego działania, dostępność, uproszczenie sposobu komunikacji, budowanie atrakcyjności, tworzenie warunków do działania poprzez angażowanie członków i ich aktywność choćby krótkoterminową, troska o nowych aktywistów, obecność w mediach itd.

– Zmiana wymaga odwagi, ale musi być oddolna a nie odgórna – zaznaczyła Dorien König. Przekonywała, że żeby zwiększyć aktywność w szeregach ważne jest docenianie członkow, uznanie dla nich. 

Z kolei Elina Stock, z niemieckiego GEW (Związek Zawodowy Wychowanie i Nauka) opowiadała o działaniach jakie jej centrala podejmuje na rzecz odnowienia związków zawodowych w warunkach pademii COVID-19. O tym jak wykorzystywać do komunikacji narzędzia cyfrowe, jak pozyskiwać nowych członków w sieci, jakie formy promocji wykorzystywać w centralach? 

Główną ideą projektu ETUCE dotyczącego odnowienia związków zawodowych, którego efektem było m.in sobotnie seminarium jest to, by dostosować funkcjonowanie tych związków do zmieniających się warunków pracy nauczycieli i zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji związkowych.

Więcej na ten temat seminarium będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu Głosu Nauczycielskiego.

(JK, GN)

Szymon Lepper: Musimy wspólnie wzmacniać i odnawiać związki zawodowe