Uczelnie ekonomiczne wydłużają naukę zdalną do lata 2021 r.

Pięć największych szkół ekonomicznych w Polsce podjęło decyzję, że będzie kształcić w systemie zdalnym w semestrze letnim. Tylko „wyjątkowo wybrane” zajęcia mają się odbywać na terenie kampusów.

„Kształcenie na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne) – czytamy w komunikacie z Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w Polsce.

Wszystkie zajęcia będą obywać się w formie zdalnej, z wyłączeniem „wyjątkowo wybranych kategorii zajęć, w szczególności o charakterze praktycznym”. Dokument podpisany został przez rektorów pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora” – czytamy w dokumencie.

(JK, GN)

Nowe wytyczne na uczelniach wyższych. Resort nauki zaleca kontynuację zdalnego kształcenia