Unia Europejska przeznaczy 1,7 mld euro na międzynarodową współpracę na rzecz edukacji

Podczas światowego szczytu poświęconego edukacji, który odbył się w Londynie, Unia Europejska i jej państwa członkowskie, jako Drużyna Europy, zobowiązały się do przeznaczenia 1,7 mld euro na Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE). Ma to pomóc w przekształceniu systemów edukacji dla ponad miliarda dziewcząt i chłopców w nawet 90 krajach i terytoriach.

„Stanowi to największy wkład w Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji. Już w czerwcu Unia ogłosiła swoje zobowiązanie w wysokości 700 mln euro na lata 2021-2027” – podkreśla w specjalnym komunikacie Komisja Europejska.

Unię reprezentowały na szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen. W swoich wystąpieniach uwypukliły one wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na edukację dzieci na całym świecie oraz gotowość UE i jej państw członkowskich do działania.

– Edukacja jest najbardziej podstawowym rodzajem infrastruktury rozwoju społecznego. Czytanie, pisanie, matematyka, logika, umiejętności cyfrowe, rozumienie życia. Bez względu na to, na jakim kontynencie mieszkasz. Edukacja powinna być prawdziwie powszechnym prawem. Dlatego też Unia Europejska inwestuje w międzynarodową współpracę na rzecz edukacji więcej niż reszta świata łącznie i intensyfikuje swoje wysiłki w obecnej nadzwyczajnej sytuacji – mówiła von der Leyen.

Światowy Szczyt Edukacji jest konferencją poświęconą gromadzeniu środków finansowych dla Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji (GPE), jedynego takiego globalnego partnerstwa, w ramach którego spotykają się przedstawiciele wszystkich grup zainteresowanych podmiotów z sektora edukacji, w tym krajów partnerskich, darczyńców, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, fundacji i sektora prywatnego.

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji, którego gospodarzem jest Bank Światowy, zapewnia wsparcie finansowe krajom o niskich dochodach i niższym średnim dochodzie – zwłaszcza krajom o dużej liczbie dzieci nieuczęszczających do szkoły i o znacznych różnicach w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Większość środków finansowych kierowana jest do Afryki Subsaharyjskiej.

W latach 2014–2020 za ponad połowę wkładów na rzecz GPE odpowiadały UE i jej państwa członkowskie.

(JK, GN)

Fot: Screen/YouTube

UNICEF: Przez pandemię 168 mln dzieci na świecie od niemal roku ani razu nie poszło do szkoły

Unia Europejska: Ponad 28 miliardów euro na Erasmus+. Studia, wymiany, szkolenia, bilety kolejowe…