UNICEF: 7,1 mln dzieci w Turcji i Syrii potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej

6 lutego 2023 Turcja i Syria zostały dotknięte dwoma niszczycielskimi trzęsieniami ziemi i 1600 wstrząsami wtórnymi. W ich wyniku natychmiastowej pomocy potrzebuje 4,6 mln tureckich i 2,5 mln syryjskich dzieci – alarmuje UNICEF. Z powodu kataklizmu zginęło ponad 35 000 osób. Całkowita liczba dzieci, które zginęły lub ucierpiały podczas katastrofy oraz jej następstw pozostaje nieznana.

„Wiele rodzin straciło swoje domy i mieszka w tymczasowych schronieniach. Wszechobecne zimno, śnieg i deszcz jeszcze bardziej komplikują ich sytuację i potęgują cierpienie. Podczas trzęsień ziemi zniszczeniu uległy szkoły, wodociągi, infrastruktura medyczna i drogowa. Poszkodowani nie mają dostępu do czystej wody i podstawowej opieki medycznej, która jest kluczowa w zapobieganiu chorobom w pierwszych dniach kryzysu. Niestety zniszczenia kluczowych dróg i infrastruktury, a także niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniają dotarcie do potrzebujących i udzielenie im niezbędnej pomocy” – podkreśla agenda ONZ.

Jak informuje UNICEF zarówno w Turcji, jak i w Syrii, ochrona dzieci jest najwyższym priorytetem.

„Identyfikujemy pozbawione opieki dzieci, łączymy je z rodzinami. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dzieciom, które mogły być narażone na traumatyczne doświadczenia, to także jeden z elementów naszych działań. Pracujemy także nad zapewnieniem dzieciom możliwości jak najszybszego powrotu do edukacji. Przygotowujemy remonty zniszczonych szkół i tworzymy tymczasowe miejsca do nauki. W Syrii szkoły zostały zamknięte co najmniej do 18 lutego 2023 roku, a w Turcji do 1 marca w 10 dotkniętych trzęsieniami prowincjach” – zaznacza UNICEF.

Zespoły UNICEF wraz z partnerami zaopatrują poszkodowanych w podstawowe materiały pomocowe, takie jak żywność terapeutyczna, artykuły sanitarne i medyczne, koce oraz ubrania. „Zapewniamy również dostęp do wody pitnej i koordynujemy powstawanie bezpiecznych przestrzeni dla dzieci, w których mogą się bawić i odzyskiwać siły” – czytamy.

 „Praktycznie każde syryjskie dziecko poniżej 12 roku życia doznało skutków wojny domowej, przemocy lub wysiedlenia. Niektóre dzieci były wysiedlane wielokrotnie: nawet sześć, siedem razy. Ponad 1,7 mln uchodźców z Syrii mieszka w 10 dotkniętych trzęsieniami ziemi tureckich prowincjach. Szacuje się, że 811 000 z nich to dzieci. Lata przemocy i pogarszających się warunków ekonomicznych sprawiły, że życie tych dzieci jest niewyobrażalnie trudne” – alarmuje UNICEF.

(GN)

Fot: UNICEF

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Szkoły zburzone, uczniów na szczęście w nich nie było