UNICEF alarmuje, że dwie trzecie wszystkich 10-latków ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. „Musimy wspierać nauczycieli”

W związku z rozpoczynającym się w piątek szczytem Transformacji Edukacji, UNICEF zwrócił uwagę na coraz niższy poziom edukacji wśród dzieci. Wśród przyczyn tego stanu dyrektor generalna UNICEF Catherine Russell wskazała, że „brak zasobów, słabo opłacani i niewykwalifikowani nauczyciele, przepełnione sale lekcyjne i archaiczne programy nauczania osłabiają zdolność dzieci do osiągnięcia swojego pełnego potencjału”.

UNICEF apeluje do rządów państw o zaangażowanie się w zapewnienie wszystkim dzieciom wysokiej, jakości edukacji. Organizacja apeluje także o podjęcie nowych działań i inwestycji aby ponownie włączyć wszystkie dzieci do szkolnego systemu, zwiększyć dostęp do zajęć wyrównawczych, wspierać nauczycieli zapewniając im potrzebne narzędzia oraz zapewnić bezpieczne i wspierające środowisko tak, aby wszystkie dzieci były gotowe do nauki.

Przed pandemią COVID-19 połowa 10-latków na świecie była w stanie przeczytać i zrozumieć prostą historię. Obecnie takie umiejętności posiada zaledwie jedna trzecia dzieci w tym wieku – zwraca uwagę UNICEF.

„Musimy odwrócić obecne trendy lub ponieść konsekwencje braku edukacji całego pokolenia, ponieważ niski poziom nauki dzisiaj oznacza mniej możliwości jutro” – zaznaczyła Russell

Organizacja zwróciła uwagę, że „zamknięcie szkół i brak dostępu do wysokiej, jakości edukacji podczas pandemii COVID-19 ujawniły i zaostrzyły istniejący wcześniej kryzys, który pozbawił miliony uczniów na całym świecie podstawowych umiejętności liczenia i czytania”.

Aby zwrócić uwagę na kryzys w edukacji i potrzebę transformacji systemów edukacyjnych na całym świecie, UNICEF zaprezentował w piątek model klasy przedstawiający skalę problemu wśród dzieci, które nie uczą się podstawowych umiejętności.

Instalacja będzie wystawiona przy wejściu dla zwiedzających siedzibę główną ONZ w Nowym Jorku w dniach 16-26 września br.

Jedna trzecia biurek w zaprezentowanym przez UNICEF modelu klasy jest wykonana z drewna i w pełni funkcjonalna, a na szkolnych krzesłach został umieszczony plecak UNICEF. Te biurka i krzesła reprezentują jedną trzecią 10-latków na całym świecie, którzy potrafią przeczytać i zrozumieć proste opowiadanie – wyznacznik minimalnej biegłości w czytaniu ze zrozumieniem. Pozostałe dwie trzecie biurek jest prawie niewidocznych i wykonanych z przejrzystego materiału, co oznacza, że 64 procent 10-letnich dzieci nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć prostej historii.

(JK, GN)

Fot: UNICEF

UNICEF: W 17 krajach szkoły są zamknięte od początku pandemii. Ponad 131 mln uczniów nie miało normalnych lekcji