UNiCEF: Co trzecie dziecko na świecie jest zagrożone niedoborem wody

Na całym świecie już teraz na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji. Najnowszy raport przygotowany przez UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych, wpływając na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Raport „The climate-changed child” opublikowany przez UNICEF przed szczytem klimatycznym COP28, wskazuje, że najwięcej dzieci narażonych na zagrożenia wynikające z ograniczonych zasobów wodnych, wysokiego poziomu sezonowej zmienności w dostępie do jej źródeł, spadku poziomu wód gruntowych lub ryzyka suszy żyje w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji Południowej.

Według raportu w 2022 r. prawie miliard dzieci na świecie było narażonych na wysoki lub skrajnie wysoki poziom stresu wodnego. To wskaźnik określający, jakie jest całkowite zapotrzebowanie na wodę (do użytku domowego, w przemyśle i rolnictwie), a jakie są dostępne, odnawiające się zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. W tym czasie 739 mln dzieci zagrażał wysoki lub skrajnie wysoki niedobór wody, a 470 mln –wysokie lub skrajnie wysokie ryzyko suszy.

Z kolei skrajna wrażliwość na warunki dotyczące wody dotyczyła 436 mln dzieci, które doświadczały jednocześnie poważnych konsekwencji jej niedoboru oraz skutków braku dostępu do usług związanych z wodą pitną. Takie warunki nie tylko narażają życie, zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych, ale są też jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej 5. roku życia z powodu chorób, którym można zapobiec.

– Wysychające źródła wody, ekstremalne upały, zanieczyszczenie powietrza, niewystarczające zasoby żywnościowe – to konsekwencje zmian klimatycznych, które są katastrofalne dla dzieci. Ich organizmy są znacznie bardziej wrażliwe niż osób dorosłych. Nie mogą się właściwie rozwijać, cierpi ich zdrowie psychiczne i fizyczne – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

– Potrzeby najmłodszych są często spychane na dalszy plan, ignorowane lub w dużej mierze pomijane w dyskusjach na temat stanu środowiska naturalnego. Tylko 2,4 proc. środków na walkę ze zmianami klimatu wspiera projekty, które obejmują działania odpowiadające na potrzeby dzieci. To wymaga zdecydowanej i natychmiastowej zmiany podejścia – dodaje.

W takich okolicznościach – jak przekonuje UNICEF-  inwestycje w bezpieczną wodę pitną i usługi sanitarne są niezbędną pierwszą linią obrony w celu ochrony dzieci przed skutkami zmian klimatu. W ramach nadchodzącego szczytu COP28 UNICEF wzywa światowych przywódców i społeczność międzynarodową do podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia dzieciom planety nadającej się do życia.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj

(GN)

Fot: UNICEF

UNICEF: Szacuje się, że w Polsce 15 mln osób jest wykluczona transportowo. Ile w tej grupie jest dzieci?

UNICEF Polska apeluje do partii politycznych o podjęcie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży