UNICEF: Szacuje się, że w Polsce 15 mln osób jest wykluczona transportowo. Ile w tej grupie jest dzieci?

Wykluczenie transportowe dotyka najczęściej osoby starsze, dzieci i młodzież oraz osoby z niepełnosprawnościami.  Dzieci są jedną z grup najmocniej narażonych na negatywne skutki wykluczenia transportowego – alarmuje UNICEF.

Szacuje się, że ok. 15 mln Polaków jest dotkniętych wykluczeniem transportowym (tj. ok. 40% populacji). W Polsce jest ok. 50 miast powyżej 10 tys. mieszkańców, w których od 1989 r. całkowicie zlikwidowano połączenia kolejowe. Według Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu do 20% miejscowości w Polsce nie dojeżdża transport publiczny. Drugie tyle posiada go w minimalnym zakresie (pojedyncze kursy tylko w dni nauki szkolnej).

Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, ratyfikowaną przez Polskę, każde dziecko ma prawo do edukacji, rozwoju swoich talentów i zdolności oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i życiu kulturalnym.

 „Z powodu wykluczenia transportowego coraz więcej dzieci i nastolatków w Polsce jest odcięta nie tylko od usług zdrowotnych, edukacji i kultury, ale często także od przyjaciół i znajomych. Ta sytuacja powoduje, że dzieci wykluczone transportowo nie mają takich samych szans, jak rówieśnicy i nie mogą w pełni wykorzystywać swojego potencjału. Może to również wpływać negatywnie na ich kondycję psychiczną” – podkreśla UNICEF.

Jak zaznacza UNICEF w przypadku dzieci, a szczególnie młodzieży, szeroko rozumiany transport i dostęp do niego to jeden z kluczowych elementów kształtujących ich funkcjonowanie społeczne. Począwszy od możliwości edukacyjnych, poprzez dostęp do kultury, oferty sportowej i rekreacyjnej, a skończywszy na kształtowaniu relacji społecznych i uczestnictwie w życiu publicznym.

„Wykluczenie transportowe przekłada się na życie dzieci i młodych ludzi na różne sposoby. Jednym z nich jest brak możliwości uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne lub ograniczone możliwości korzystania z nich. Mowa tu zarówno o zajęciach wyrównujących jak i dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania. Autobusy szkolne najczęściej kursują w godzinach rannych oraz w godzinach zakończenia lekcji. Pozostanie w szkole na dodatkowe zajęcia oznacza konieczność organizacji własnego transportu lub zbyt długie oczekiwanie na najbliższe popołudniowe połączenie. Jeśli jest ono dostępne, często może wymagać przesiadek i wydłużać czas podróży” – wskazuje organizacja.

Jak przypomina UNICEF nasilenie zjawiska wykluczenia transportowego w Polsce miało swój początek wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi III RP. W latach 1993-2016, po redukcji około 50% dotychczasowych połączeń autobusowych, liczba ich pasażerów spadła aż o 75% w porównaniu z 1989 r.

Rosnące koszty utrzymania lokalnego transportu, związane z amortyzacją floty, rosnącymi cenami paliwa i zmniejszająca się dostępność kierowców wciąż powodują redukcję liczby tras obsługiwanych przez polskie autobusy, busy i pociągi.   W latach 2014-2020 prawie dwukrotnie zmalała liczba tras obsługiwanych przez przewoźników.

Miasto Przyjazne Dzieciom to program UNICEF kierowany do samorządów miast. Jego celem jest praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka oraz wsparcie w zapewnieniu odpowiedniej jakości dóbr i usług dla dzieci – w tym transportu publicznego.

Więcej na temat skali i skutków wykluczenia transportowego w komunikacie UNICEF Polska tutaj

(GN)

Fot: Wikipedia

Karol Trammer: Zdążyć na ostatni pekaes…

UNICEF Polska apeluje do partii politycznych o podjęcie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży