UNICEF: Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie obszary życia dzieci. Najnowsze dane

Rok od ogłoszenia pandemii COVID-19, UNICEF opublikował najnowsze dane o dramatycznych skutkach obecnej sytuacji dla dzieci. Ubóstwo, wykluczenie i niepewność, stały się nową normą w życiu najmłodszych.

– Pandemia COVID-19 cofnęła postęp praktycznie w każdym z kluczowych obszarów życia dzieci – powiedziała Henrietta Fore, dyrektor Generalna UNICEF. – Wzrosła liczba najmłodszych, którzy są głodni, izolowani, maltretowani, żyjący w ubóstwie i zmuszani do małżeństwa. Zmniejszył się jednocześnie dostęp dzieci do edukacji i podstawowych usług, w tym opieki medycznej, pomocy żywnościowej i ochrony. To oczywiste, że jeszcze przez wiele lat dzieci będą odczuwały skutki pandemii – podkreśliła.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację najmłodszych? UNICEF podaje następujące dane:

>> 13 proc z 71 mln zakażeń COVID-19 w 107 krajach świata, dla których były dostępne dane o wieku osób zakażonych, dotyczyło dzieci i młodych ludzi poniżej 20. roku życia.

>>W krajach rozwijających się, ubóstwo wśród dzieci może wzrosnąć nawet o 15 proc. UNICEF szacuje, że dodatkowe 140 mln dzieci w tych krajach już żyje w gospodarstwach domowych dotkniętych skrajnym ubóstwem.

>> 168 mln dzieci w wieku szkolnym od roku ani razu nie poszło do szkoły. Najgorsza sytuacja jest w Ameryce Środkowej i Karaibach.

>> Co najmniej 1 na 3 dzieci nie było w stanie uczestniczyć w edukacji zdalnej.

>> W ciągu najbliższej dekady liczba przypadków wczesnych małżeństw może zwiększyć się o dodatkowe 10 mln.

>> Co najmniej 1 na 7 dzieci i młodych ludzi, przez większą część ubiegłego roku żyło w izolacji społecznej.

>> Dostęp do ponad 2/3 usług z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży był ograniczony.

>> W 2020 r. dodatkowe 6-7 mln dzieci poniżej 5. roku życia cierpiało na skutek zahamowania przyrostu masy ciała lub ostrego niedożywienia.

>>W listopadzie 2020 r. ponad 94 mln ludzi w 26 krajach świata było zagrożonych odrą w związku z przerwaniem kampanii szczepień.

>> W 59 krajach, dla których były dostępne dane, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl nie mogły uzyskać dostępu do pomocy społecznej związanej z COVID-19 z powodu zamkniętych granic oraz rosnącej ksenofobii i wykluczenia.

>> Około 3 mld ludzi na świecie nie ma w domu podstawowych urządzeń sanitarnych. Średnio 700 najmłodszych dzieci umiera każdego dnia na skutek chorób wywołanych brakiem dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków higienicznych.

– Dobro dzieci musi być na pierwszym miejscu we wszystkich podejmowanych działaniach –  powiedziała Henrietta Fore. – Oznacza to nadanie priorytetu ponownemu otwarciu szkół, zapewnieniu opieki społecznej i dotarciu z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci. Jedynie wtedy będziemy w stanie ochronić obecne pokolenie przez uznaniem go za pokolenie stracone – dodała.

(JK, GN)

Fot: UNICEF

UNICEF: Przez pandemię 168 mln dzieci na świecie od niemal roku ani razu nie poszło do szkoły