Uniwersytet Jagielloński: Rektor zdecydował, że zdalne nauczanie będzie kontynuowane do końca września 2021 r.

Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel zdecydował o przedłużeniu nauki zdalnej do końca semestru letniego, czyli do 30 września 2021 roku. Stacjonarnie mogą odbywać się jedynie zajęcia, których nie sposób realizować na odległość. A i ten wyjątek dotyczy tylko wybranych kierunków.

Niezależnie od rządowych decyzji rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował, że kształcenie w semestrze letnim będzie zdalne. Z pewnymi wyjątkami – wykaz zajęć stacjonarnych ma być opublikowany do 15 stycznia.

W zarządzeniu z 13 stycznia rektor UJ zdecydował, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie zajęć na odległość. Decyzja nie dotyczy studentów Collegium Medicum.

„W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – czytamy w zarządzeniu.

Na zajęcia stacjonarne nie mają co liczyć studenci Wydziału Filologicznego, Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych oraz części Wydziału Filozoficznego. W pozostałych przypadkach dziekani mają czas do 15 stycznia na decyzję, jakie zajęcia muszą być prowadzone w trybie stacjonarnym.

Rektor UJ informuje, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

Zarządzenie znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Fot: Wikipedia

Uczelnie ekonomiczne wydłużają naukę zdalną do lata 2021 r.