Uniwersytet Warszawski idzie w ślady UJ. Do końca semestru letniego zajęcia zdalne

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się zdalnie – zarządził rektor uczelni prof. Alojzy Nowak. Wcześniej na podobny ruch zdecydował się Uniwersytet Jagielloński.

Zajęcia w trybie zdalnym dotyczą również lektoratów oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku zaliczeń oraz egzaminów – także tych dyplomowych. “Wychowanie Fizyczne będzie prowadzone zdalnie lub na podstawie zarządzenia dyrektora SWFiS w obiektach uniwersyteckich” – przekazuje Uniwersytet Warszawski.

“Na podstawie zarządzenia stacjonarnie mogą odbywać się zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (laboratoria, praktyki terenowe, praktyki zawodowe). Wykaz tych zajęć zostanie ogłoszony w każdej jednostce do 1 marca i na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem” – przekazano w komunikacie.

Wcześniej na podobne rozwiązanie zdecydował się Uniwersytet Jagielloński. Zasady działania uczelni opierają się na podobnym schemacie – w większości zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej poza tymi przedmiotami, których nie da się zrealizować na odległość. Decyzje dotyczące trybu kształcenia obejmują wszystkie wydziały uniwersytetu poza Collegium Medicum.

(JK, GN)

Uniwersytet Jagielloński: Rektor zdecydował, że zdalne nauczanie będzie kontynuowane do końca września 2021 r.