Uniwersytet Warszawski rozpoczyna przygotowania do kształcenia stacjonarnego

Władze Uniwersytetu Warszawskiego poinformowały w komunikacie, jaka będzie forma nauki w przyszłym roku akademickim. Rozpoczynają się przygotowania do kształcenia stacjonarnego.

„Po konsultacjach z kierownikami jednostek oraz uwzględniając głos studentów i doktorantów, władze rektorskie podjęły decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie UW.

„Przedstawiciele poszczególnych jednostek wskazali, że niektóre efekty uczenia się są trudne do osiągnięcia w trybie zdalnym, dla innych procesów kształcenia – zwłaszcza relacji mistrz-uczeń czy procesu egzaminowania – tryb zdalny nie jest największym sprzymierzeńcem” – podkreślono

Władze rektorskie nie tracą także z pola widzenia trudności psychologicznych, jakie rodzi tryb zdalny. „W tym trybie trudno jest realizować życie akademickie, tak niezbędne dla realizacji istoty Uniwersytetu, jak też rozwijania samorządności studenckiej i doktoranckiej czy aktywności ruchu naukowego. Wyniki przeprowadzonych na Uniwersytecie ankiet potwierdziły zasadniczą wolę powrotu społeczności akademickiej do kształcenia w murach uczelni” – wskazano.

Spotkania integracyjne dla nowo przyjętych studentów, które odbywają się co roku we wrześniu, również według rekomendacji mają odbywać się stacjonarne. Władze uczelni zastrzegają jednak, że „realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących za kilka miesięcy przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii oraz kształtujących system szkolnictwa wyższego, których wypracowanie Uniwersytet gotowy jest wspierać”.

(JK, GN)

Uniwersytet Warszawski idzie w ślady UJ. Do końca semestru letniego zajęcia zdalne