UW w setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka, a SGGW tuż za pierwszą setką w kategorii weterynaria

Uniwersytet Warszawski znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się na pozycji między 101-150 w dziedzinie weterynarii w rankingu szanghajskim — poinformował resort edukacji i nauki.

Tzw. ranking szanghajski to jedno z najbardziej prestiżowych i najważniejszych zestawień uczelni światowych — Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), który obejmuje naukowe dyscypliny i specjalności.

Uniwersytet Warszawski znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka (w przedziale 51-75), a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się na miejscu między 101-150 w dziedzinie weterynarii.

W edycji 2022 Polska zajęła także wysoką pozycję w kategorii »matematyka« – Uniwersytet Warszawski uplasował się na miejscu między 101-150, a Uniwersytet Jagielloński – 151-200.

MEiN wskazał również, że wysokie pozycje zajęły Politechnika Warszawska (nauka o przyrządach i technologii, miejsce 101-150), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (nauka i technologia żywności, miejsce 101-150), Akademia Górniczo-Hutnicza (metalurgia, miejsce 151-200), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (weterynaria, miejsce 101-150) i Uniwersytet Jagielloński (zdrowie publiczne, miejsce 101-150).

Jak przypomniało MEiN, GRAS tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę prac opublikowanych przez instytucję w ramach przedmiotu akademickiego w czasopismach z Q1 Journal Impact Factor Quartile w okresie 2016-2020, łączną liczbę pracowników instytucji, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w dziedzinie przedmiotu akademickiego, liczbę prac opublikowanych w najlepszych czasopismach i konferencjach w danej dziedzinie.

Co roku od 2003 r. w sierpniu publikowany jest z kolei Academic Ranking of World Universities (ARWU), znany również jako Lista Szanghajska — to ranking najlepszych szkół wyższych na świecie. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.

(JK, GN)

Największe uniwersytety ogłosiły wstępne wyniki rekrutacji. 28 osób na jedno miejsce na koreanistyce