W 2022 r. szkoły kupią nowe podręczniki dla klas III i VI

Od 90 do 300 zł kosztować będzie w 2022 roku wyposażenie ucznia w komplet nowych podręczników. Dyrektorzy będą musieli wypełnić nowe formularze

Tak wynika z projektu rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Ministerstwo ustaliło kwoty dotacji na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III w wysokości 90 zł na ucznia;
2) podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji na ćwiczenia wyniesie do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas
IV–VIII.

Kwoty dotacji pozostały na tym samym poziomie, co w 2021 r.

W rozporządzeniu znalazły się wzory nowych formularzy, które nie przewidują już różnych kwot refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2021/2022 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 w części III – w przeciwieństwie do kwot refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021, które były różne w zależności od tego czy wydatki były dokonane przez szkoły odpowiednio w 2020 r. albo w 2021 r., czyli przed zmianami w maksymalnych kwotach dotacji oraz po zmianach.

W 2022 r. szkoły mogą składać wnioski o dotację celową na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. i 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

(PS, GN)