W drugim dniu próbnych egzaminów ósmoklasisty uczniowie mierzyli się z matematyką

Trwają próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W środę uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej mierzyli się z językiem polskim. Dziś pora na matematykę, a przed nimi jeszcze język obcy. Egzaminy próbne potrwają do piątku i odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym.

CKE opublikowała arkusze z zadaniami z matematyki. Można je znaleźć tutaj.  Oto kilka przykładów tegorocznych zadań:

>> Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o godzinie 19:05. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie A. 18:20 B. 18:25 C. 18:30 D. 18:35

>> W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 : 3 : 7. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Trójkąt o podanych własnościach jest A. rozwartokątny. B. prostokątny. C. ostrokątny. D. równoramienny

>> W kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? Zapisz obliczenia.

>> Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał 2 razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil 2 razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał 1/7 tej kwoty.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki składa się z 19 zadań. Test ten podzielić można na dwie części – pierwsza to zadania zamknięte, druga – zadania otwarte. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 100 minut.

Właściwy egzamin ósmoklasisty w 2021 roku zaplanowany został między 25 a 27 maja. Zgłoszono do niego 360 415 uczniów. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpią do testów w tym terminie, wezmą w nich udział w czerwcu.‎

(JK, GN)

Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty. W środę uczniowie mierzą się z językiem polskim

CKE: Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadziła większość podstawówek