W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania ministrów: edukacji i nauki

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszym rozporządzeniu zapisano, że Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie oraz jest dysponentem części 30 budżetu państwa. Określono też, że obsługę ministra zapewnia: do dnia 31 grudnia 2023 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki, a od dnia 1 stycznia 2024 r. – Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli we wtorek, z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.

W drugim rozporządzeniu zapisano, że Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauki oraz jest dysponentem części 28, 67 i 90 budżetu państwa.

Określono też, że obsługę ministra zapewnia: do dnia 31 grudnia 2023 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki, a od dnia 1 stycznia 2024 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli we wtorek, z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.

Przypomnijmy, że w sobotę, 16 grudnia br., w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy tych rozporządzeń w miejsce dotychczasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki tworzone są dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

(GN)

To już oficjalna decyzja: MEiN znika, wraca MEN