W MEN zarobisz dużo więcej niż w szkole

Pracownicy ministerstwa edukacji w 2018 r. dostawali wynagrodzenie zasadnicze na poziomie ok. 5000 zł. Nauczyciel dyplomowany zarabiał wtedy zaledwie 2/3 tej kwoty

4.881,32 zł brutto – tyle wynosiło w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla wszystkich pracowników MEN, tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi. O wysokości zarobków w MEN poinformował posłów wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiadając na interpelację posłanki Joanny Schmidt (Teraz!).

Jak wynika z danych MEN, pracownicy legitymujący się minimum 20-letnim stażem pracy mogli w ministerstwie liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości średnio 5.024,76 zł brutto.

Osoby zajmujące w MEN kierownicze stanowiska państwowe oraz osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej osiągały natomiast wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 8.980,41 zł brutto.

Do tego dochodziły nagrody, które otrzymało 295 pracowników MEN. Jak poinformował Kopeć, „nagród nie przyznano osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Najniższa wypłacona kwota nagrody wynosiła ok. 100 zł, najwyższa ok. 9000 zł”.

– Wszelkie nagrody zostały przyznane za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych i należycie wykonanych zadań. Przyznawanie nagród uznaniowych w MEN jest powiązane z osiągnięciami pracowników i jest uzależnione m.in. od uzyskanych rezultatów, zaangażowania, przejawiania inicjatywy w pracy, doskonalenia sposobu jej wykonywania, stopnia realizacji celów – wyjaśnił wiceszef MEN. – Przypomnę również, że w tym czasie na urząd nałożono dodatkowe zadania, przede wszystkim związane z wdrożeniem ustawy – Prawo oświatowe, przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy, dotyczącym m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu, w tym kształcenia młodocianych oraz nowelizacją ustawy o systemie informacji oświatowej – dodał.

Ile w tym samym czasie zarabiali nauczyciele? Dużo mniej niż w MEN. Po podwyżce w kwietniu 2018 r. o 5,35 proc. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniosło 2417 zł, kontraktowego – 2487 zł, mianowanego – 2824 zł, a dyplomowanego – 3317 zł.

To oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosiło zaledwie 66 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędnika MEN z 20-letnim stażem.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika MEN może się znacząco różnić od rzeczywistego wynagrodzenia, jakie jest mu wypłacane. W odpowiedzi na inną z interpelacji z 2016 r. ówczesna wiceminister edukacji Teresa Wargocka poinformowała, że w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie w MEN wynosiło aż 6,6 tys. zł. Ile wynosi obecnie? Tego ministerstwo nie podało posługując się jedynie pojęciem wynagrodzenia zasadniczego (które jest znaczącą niższe).

Z ujawnionych dwa lata temu danych MEN wynika, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli dyplomowanych wynoszące od 1 stycznia 2019 r. 3483 zł było o ok. 400 zł niższe od średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w 2016 r. w MEN na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi (tj. 3841 zł). Czyli najniższej zarabiającej grupy pracowników MEN.

(PS, GN)