W Naszej Tablicy w Głosie: Związek o edukacji włączającej wg MEiN

Uwaga! Kolejna niekorzystna reforma! “Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne” – stwierdza Prezydium ZG ZNP w swoim stanowisku w sprawie w sprawie projektu MEiN „Edukacja dla wszystkich”. Stanowisko można znaleźć w Naszej Tablicy w najnowszym Głosie Nauczycielskim. W NT znajdziecie także opinię Związku w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego, proponowanych przez MEiN. To stawki takie same jak obecne. Opinia Związku jest więc negatywna. ZNP domaga się podwyżki o co najmniej 10 proc. Wyjmij Naszą Tablicę z Głosu i wywieś na tablicy związkowej w szkole i placówce!