W piątek przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Decyzją Sejmu poeta jest jednym z patronów 2021 r.

22 stycznia przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sejm ustanowił 2021 r. rokiem poety.

Krzysztof Kamil Baczyński należał do grona najbardziej znanych polskich poetów okresu wojennego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. pokolenia Kolumbów, żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

W Warszawie jest wiele miejsc upamiętniających tę wybitną postać. W dzielnicy Śródmieście znajduje się ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jego imieniem nazywane są szkoły m.in. Szkoła Podstawowa nr 381 czy LVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w stolicy. Jego ojciec, Stanisław Baczyński, był pisarzem, krytykiem literackim i historykiem literatury; natomiast matka, Stefania z domu Zielańczyk – nauczycielką.

Pochodził z rodziny o głębokich korzeniach patriotycznych. Jego dziadek był uczestnikiem powstania styczniowego, ojciec żołnierzem Legionów Polskich  i kapitanem piechoty Wojska Polskiego.

Krzysztof Kamil Baczyński po ukończeniu w 1939 roku Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek.  Studiował filologię polską na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Marzył o karierze grafika lub ilustratora, niestety wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie studiów w ASP.

Baczyński przed okupacją, jak i w jej trakcie, związany był z organizacjami oraz pismami socjalistycznymi.

Jego twórczość literacka w główniej mierze była poświęcona okrucieństwu II wojny światowej. W czasie okupacji wydawał tomiki wierszy pod pseudonimem Jan Bugaj. Jego utwory były drukowane przez prasę podziemną. Pisał w imieniu swoim i całego swojego pokolenia, poruszając również tematy uniwersalne i ponadczasowe.

Poległ 4 sierpnia około godziny 16 w czwartym dniu powstania w pałacu Blanka na pl. Teatralnym w wieku zaledwie 23 lat. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. 1 września zginęła jego żona – Barbara. Oboje pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Więcej o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim można przeczytać na portalu dzieje.pl i w Internetowym Słowniku Biograficznym tutaj.

(JK, GN)

Fot: Sejm.gov.pl

Lem, Różewicz, Baczyński, pracownicy służby zdrowia… Patroni roku 2021