W piątek przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który ma zwrócić uwagę na kryzys zdrowia psychicznego, tematy chorób psychicznych, a także poszerzania świadomości i wiedzy o nich. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zachęca do udziału w Marszu Nikogo, który o godz. 17 wyruszy sprzed siedziby Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej w Warszawie.

Jak czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego rocznie w Polsce ginie dwa razy więcej osób w wyniku samobójstw niż w wypadkach samochodowych. W 2020 roku życie odebrało sobie 5165 Polaków.

„Każda cyfra oznacza osobistą tragedię, a nie suchą liczbę w statystykach. Dlatego tak ważne jest propagowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych poprzez zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej problemu samobójstw oraz wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Pamiętajmy, że chociaż niezbędne jest specjalistyczne leczenie oraz wsparcie psychologa, każdy z nas może udzielić psychicznej „pierwszej pomocy” w momencie kryzysowym” – podkreślono.

Ze statystyk wynika, że w Polsce o  134 proc. zwiększyła się liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież w grupie wiekowej 13-18 lat między 2013 a 2020 r. W 2013 r. osoby z tej grupy wiekowej podjęły 348 prób samobójczych, podczas gdy w 2020 r. – 814.

Liczba prób samobójczych zakończonych zgonem w grupie wiekowej 13-18 lat zmniejszyła się o 26 proc. między 2013 a 2020 r. 144 osoby w wieku 13-18 lat odebrały sobie życie.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom obchodzony jest od 2003 roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom, które ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Ustalono, że dzień ten będzie obchodzony 10. września, po to by zwracać uwagę na samobójstwa jako na najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Oprócz tego, święto to ma być impulsem do zwiększania świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw, wsparcia psychologicznego dla osób, u którym pojawiają się myśli samobójcze.

Polska przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom w 2018 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w ramach kampanii „Życie warte jest rozmowy”.

(JK, GN)

MEiN uruchomiło bezpłatną infolinię “Pomagamy”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą uzyskać wsparcie