W piątek wyniki egzaminu ósmoklasisty. CKE informuje absolwentów podstawówek o kolejnych krokach

Centralna Komisja egzaminacyjna przypomniała w specjalnym komunikacie ważne informacje dla tegorocznych absolwentów podstawówek. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie można sprawdzać od 31 lipca, do 4 sierpnia trzeba uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty będzie można sprawdzać od godzimy 10 w piątek, 31 lipca za pomocą tzw. zintegrowanego interfejsu użytkownika (ZIU) na stronie internetowej wyniki.edu.pl

Również 31 lipca absolwentom zostaną przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jak pisze CKE, „w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył”. Dodatkowo na wniosek rodzica skan tego dokumentu może zostać przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej drogą elektroniczną, np. za pomocą e-maila.

4 sierpnia, dokładnie do godz. 15 trzeba to zaświadczanie dostarczyć do wybranej przez absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Ważne jest to, że poszczególne szkoły same określiły w jaki sposób trzeba to zrobić i należy się do tego dostosować. Niektóre placówki żądają oryginału zaświadczenia o egzaminie lub jego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, ale niekiedy wystarczy przesłać je mailem.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 12 sierpnia. Następnie w ciągu 5 dni, od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której został przyjęty dany absolwent, należy złożyć oryginał świadectwa ósmej klasy oraz również oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty (w przypadku, jeśli nie zostało na żądanie szkoły zrobione to wcześniej).

W przypadku szkół zawodowych niezbędne jest również złożenie zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, ewentualne również o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia samochodu (jeśli jest wymagane).

(JK, GN)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ważne terminy