Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ważne terminy

Pod koniec lipca ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów. Uczniowie i rodzice będą mieli tylko kilka dni na załatwienie wszystkich formalności, związanych z kolejnym etapem nauczania. Oto najważniejsze terminy.

Przypomnijmy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do 10 lipca – absolwenci szkół podstawowych złożyli dokumenty do wybranych trzech szkół. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 zostaną opublikowane do piątku 31 lipca w Internecie. Można je będzie sprawdzić na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki mają pojawić się w sieci w godzinach porannych

Od 31 lipca do 4 sierpnia kandydaci zobowiązani są dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru oraz mają czas na ewentualną zmianę decyzji gdzie chcą kandydować.

12 sierpnia  nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Na 19 sierpnia zaplanowano ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

(JK, GN)

Od 15 czerwca odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Oto najważniejsze terminy

Harmonogram rekrutacji z podpisem ministra