Od 15 czerwca odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Oto najważniejsze terminy

W poniedziałek 15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021. Można już składać odpowiednie wnioski. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nabór odbywa się później niż zwykle.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: do 10 lipca – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły; od 31 lipca do 4 sierpnia – to termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Ruszyły egzaminy ósmoklasisty. We wtorek – język polski

Od 15 do 22 czerwca będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia.

Przypomnijmy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia.

(JK, GN)

Harmonogram rekrutacji z podpisem ministra

Minister Piontkowski: Rekrutacje do szkół średnich i wyższych zostaną przesunięte