Ruszyły egzaminy ósmoklasisty. We wtorek – język polski

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych w całym kraju rozpoczęli pierwszy z trzech dni egzaminu ósmoklasisty. We wtorek odbywa się egzamin  z języka polskiego. Przystąpiło do niego ponad 347,7 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół podstawowych.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie piszą egzamin z języka polskiego – potrwa 120 minut. Arkusze CKE znajdują się tutaj.

Jutro uczniowie będą rozwiązywać zadania z matematyki. W czwartek zmierzą się z testem z języka obcego. Obowiązują wytyczne sanitarne. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.

CKE informuje, że ze względu na zmianę terminu egzaminu na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć. Wyjaśnia, że druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

(JK, GN)

CKE przypomina: Egzamin ósmoklasisty już wkrótce