Ruszają egzaminy zawodowe w sesji zimowej. W rygorze sanitarnym, ale bez taryfy ulgowej

W poniedziałek rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią będą one w tym roku przeprowadzane zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny.

Około 130 tysięcy uczniów techników i szkół branżowych (kiedyś szkół zawodowych) rozpocznie sesję zimową i przystąpi do egzaminu zawodowego. Najwięcej, bo ponad 25 tysięcy to przyszli technicy informatycy, zaraz za nimi są: technicy logistycy (ok. 12,1 tys.), technicy żywienia i usług gastronomicznych (ok. 10,2 tys.), ekonomiści (niemal 10 tys.) i technicy hotelarstwa (ok. 6,8 tys.).

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 12 stycznia, a w formule 2019 w terminie 12 – 16 stycznia.  Część praktyczna  w formule 2012 i 2017 odbywa się  w terminie 11 stycznia – 19 lutego 2021 r., a w formule 2019 w terminie 11 stycznia –  5 lutego 2021 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Żeby zdać egzamin należy w części pisemnej zdobyć min. 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, a w części praktycznej – min. 75 proc. punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE w dniu  14 stycznia 2021 roku od godz. 16:00.

Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny wydały wytyczne w sprawie organizacji egzaminów zawodowych. Wskazano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Dotyczy zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów i innych pracowników szkoły.

(JK, GN)

MEN: Terminy egzaminów nie zmienią się

Technik informatyk, technik żywienia, technik logistyk… Oto najpopularniejsze zawody w sesji letniej 2020