W ramach Wolnej Szkoły ruszyła „akcja kreda”. „Niech wszyscy wiedzą, że sprzeciwiamy się wprowadzeniu >>Lex Czarnek<<”

„Jesteś rodzicem? Uczennicą lub uczniem? Nauczycielką lub nauczycielem? Weź kredę i napisz na chodniku przed swoją szkołą #WolnaSzkola. Niech wszyscy wiedzą, że sprzeciwiamy się wprowadzeniu Lex Czarnek” – czytamy m.in. w poście pod wydarzeniem na Facebooku. Przed placówkami oświatowymi pojawiły się już pierwsze malunki. Akcja ma potrwać do 27 września.

„Wspieramy akcję Wolna Szkoła i chcemy, aby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Chcemy szkoły stawiającej w centrum uczniów i uczennice: ich prawa oraz potrzeby, marzenia i pomysły. Szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej. Przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców, nauczycielek i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Rozwija kluczowe kompetencje, a nie tylko przekazuje oderwane od siebie wiadomości z różnych przedmiotów” – podkreślono w poście inicjującym akcję na Facebooku.

W sieci pojawiły się zdjęcia z efektami akcji.

Przypomnijmy, że 31 sierpnia w Gdańsku przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych podpisali apel „Wolna szkoła! Nie partyjna!”

To element społecznej akcji na rzecz wolnej, demokratycznej szkoły odpowiadającej na wyzwania XXI wieku. Szkoły, którą obóz rządzący chce zawłaszczyć przy pomocy “lex Czarnek”. W akcję może się włączyć każdy, kto nie chce, by kuratorzy z PiS ręcznie sterowali szkołami.

Bezpośrednim celem kampanii akcji Wolna Szkoła, jest mobilizacja społeczeństwa na rzecz powstrzymania zmian w oświacie szykowanych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka – podporządkowania szkół bezpośrednio kuratorom, likwidacji autonomii szkół i odebrania rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

Niedawno pisaliśmy w Głosie, że coraz więcej nauczycieli, rodziców, samorządowców, związkowców, polityków opozycji i osób znanych publicznie włącza się w akcję Wolnej Szkoły i daje temu wyraz pozując na Facebooku, Instagramie albo Twitterze z czerwoną ekierką.

(JK, GN)

Ekierka w dłoń. Symbol Wolnej Szkoły podbija media społecznościowe