W sobotę 11 lutego będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 22 grudnia 2015 r. Jego celem jest podkreślenie znaczącej roli dziewcząt i kobiet w rozwoju nauki i technologii oraz propagowanie równości płci w dziedzinie nauki, w tym jej znaczenia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Obchody Dnia na świecie tradycyjnie organizowane są co roku przez UNESCO i UN Women – wyspecjalizowaną agendę Narodów Zjednoczonych do spraw Kobiet, we współpracy z wieloma organizacjami, które stawiają sobie za cel promowanie kobiet i dziewcząt w nauce.

„W Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce powtórzmy fundamentalne przesłanie: kobiety potrzebują nauki, a nauka potrzebuje kobiet. Tylko wykorzystując wszystkie źródła wiedzy, wszystkie źródła talentów, możemy odblokować pełny potencjał nauki i sprostać wyzwaniom naszych czasów..” – napisała Dyrektor Generalna UNESCO w przesłaniu z okazji dnia.

Jak podaje UNESCO pomimo niedoboru umiejętności w dziedzinach technologicznych, które są siła napędową czwartej rewolucji przemysłowej, kobiety nadal stanowią jedynie 28% absolwentów kierunków inżynierskich i 40% kierunków informatycznych. Zaledwie 22% specjalistów pracujących w dziedzinie sztucznej inteligencji to kobiety

. Z ostatniego raportu naukowego UNESCO, zawierającego rozdział poświęcony płci w nauce pt. „To be Smart, the Digital Revolution will Need to be Inclusive” (Jeśli ma być mądra, cyfrowa rewolucja musi być inkluzywna), wynika jednak, że kobiety-naukowcy nadal borykają się w życiu zawodowym z ogromnymi uprzedzeniami ze względu na płeć. Kobiety pozostają mniejszością na stanowiskach technicznych i kierowniczych w firmach technologicznych. W USA głównym powodem odejścia kobiet z pracy w świecie technologii jest poczucie niedowartościowania.

Mniej niż jeden na czterech naukowców w świecie biznesu to kobieta, a kiedy rozpoczynają własną działalność gospodarczą, kobiety mają trudności z dostępem do finansowania. W 2019 r. zaledwie 2% kapitału podwyższonego ryzyka trafiło do start-upów założonych przez kobiety.

(GN)

Fot: Wikipedia/Adrian Grycuk

UNICEF alarmuje ws. sytuacji w Afganistanie: Talibowie zakazali kobietom wstępu na uczelnie wyższe

KRASP upomina się o kobiety w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego