KRASP upomina się o kobiety w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, powołani do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace tej rady – poinformował KRASP.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda powołał niedawno Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Wraz z prezydentem liczy 18 członków, wszyscy to mężczyźni. Taki skład rady wywołał spotkał się z publiczną krytyką.

„Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej zostali powołani przez prezydenta w skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Tuż po nominacji przedstawiciele KRASP zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace rady” – głosi wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Do zadań Rady należy m.in. przygotowywanie ekspertyz i opinii, identyfikacja aktualnych problemów, analiza rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Prezydenta RP czy tworzenie forum debaty i dialogu.

(JK, GN)

Fot: KPRP

Prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego. Nie ma w niej żadnej kobiety

Liczba studentów w Polsce rośnie. Większość studiujących stanowią kobiety