Prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego. Nie ma w niej żadnej kobiety

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Ma ona pomagać reformować polską naukę. W jej 18-osobowym składzie zabrakło jednak miejsca dla choćby jednej kobiety. „Kobiety stanowią około 60% studentów uczelni wyższych, 40% pracowników naukowych ale 0% Prezydenckiej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego” – czytamy w jednym z komentarzy na Twitterze.

– To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia rady.

– Czy sytuacja jest dobra? Gdyby taka była, to byśmy nie reformowali polskiej nauki – podkreślił prezydent, dodając, że trzeba pamiętać, iż sposób uprawiania nauki wymaga systematycznego rozwoju, uwzględniania nowych trendów i tego, co nauka sama wymyśliła.

W skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji weszło 18 osób, a jej przewodniczącym został prof. Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i Kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy w szczególności:

>> przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

>> identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów;

>> przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji;

>> wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji;

>> tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji;

>> promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.

Cały skład rady znajduje się tutaj

(JK, GN)

Fot: KPRP

Miasteczko edukacyjne. Inflacja zamyka laboratoria, korporacje i banki przechwytują zdolnych naukowców

Janusz Szczerba, prezes RSZWiN ZNP: Nie pamiętam takiego wrzenia na uczelniach jak obecnie. Jesteśmy smutni i wściekli