W sobotę 2 kwietnia minęła 25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

W sobotę minęło 25 lat od uchwalenia konstytucji RP. Obowiązująca ustawa zasadnicza uchwalona została przez Zgromadzenie Narodowe drugiego kwietnia 1997 r. , a  25 maja zatwierdzona w  ogólnonarodowym referendum. 16 lipca tego samego roku nową konstytucję podpisał ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Przypomnijmy, że za przyjęciem Konstytucji głosowało 451 członków Zgromadzenia Narodowego – posłów i senatorów. Przeciw było 40, a  6 wstrzymało się od głosu. 25 maja 1997 r. w referendum konstytucyjnym naród przyjął Konstytucję RP. W głosowaniu wzięło udział 12 130 200 osób – 42,86 proc.  wszystkich uprawnionych do głosowania.

Na pytanie: Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.? 53,45 proc. odpowiedziało TAK. Konstytucja RP weszła w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia – 17 października 1997 r.

Z okazji 25 rocznicy Konstytucji RP w salki kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość temu poświęcona. Gospodarzem rocznicowego spotkania był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. W spotkaniu poświęconym ustawie zasadniczej uczestniczyli również wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty. Obecni byli również m. in. marszałkowie Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji, a także byli premierzy, parlamentarzyści.

Marszałek Sejmu II kadencji Józef Zych zwracając się do obecnych na uroczystości stwierdził, że Konstytucja z 1997 r. „nie jest konstytucją ugrupowań, a konstytucją polskiego narodu”. – Rozpoczynaliśmy w bardzo trudnym momencie. Mieliśmy ogromne bloki. Zarówno społeczeństwa oczekującego na rozwiązania po tak ciężkim okresie, a także ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych. Przystępując do prac nad konstytucją musieliśmy brać pod uwagę wszystkie okoliczności. Mieliśmy 7 projektów konstytucji, 8 projektów preambuły i różne odniesienia do nich – podkreślił przewodniczący Zgromadzenia Narodowego z 2 kwietnia 1997 r.

– Polska nie miała szczęścia do ustaw zasadniczych. Konstytucja 3 Maja choć stworzyła taką ogromną wartość duchową, z której czerpały kolejne pokolenia, nie uratowała państwa polskiego przed rozbiorami. Konstytucje międzywojenne nie uchroniły przed wojenną katastrofą. Konstytucja PRL była konstytucją państwa nie w pełni suwerennego i w dużej części pisaną wspólnie z hegemonem radzieckim. Konstytucja z 1997 r. jest konstytucją państwa demokratycznego, suwerennego. Jest konstytucją narodu polskiego i wszystkich obywateli – ocenił z kolei Aleksander Kwaśniewski, głowa państwa w latach 1995 – 2005.

24 marca 2022 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w której wyraził uznanie i dziękuje wszystkim, którzy pracowali i przyczynili się do uchwalenia tej konstytucji.

W uchwale podkreślono, że obowiązująca konstytucja stanowi wyraz poszanowania zasady konstytucjonalizmu i odwołuje się do właściwych demokratycznym państwom prawa zasad: legalizmu, decentralizacji władzy publicznej, samorządności, poszanowania prawa międzynarodowego, pluralizmu i gwarancji praw mniejszości.

(JK, GN)

RPO tłumaczy kurator Nowak, dlaczego uczenie dzieci o Konstytucji jest zgodne z prawem