W środę 8 lipca dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpi do niej ok. 4700 zdających

W środę odbędzie dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, czerwcowej, z powodów zdrowotnych lub losowych bo np. były objęte kwarantanną. Sesja potrwa do 17 lipca.

Egzaminy – w sesji dodatkowej, tak jak w sesji głównej – przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (rozpoczną się o godzinie 14.00). Jak podała CKE do egzaminów ze wszystkich przedmiotów przystąpi ok. 4700 osób.

Podobnie jak egzaminy maturalne przeprowadzone w sesji głównej także egzaminy w sesji dodatkowej przeprowadzone zostaną w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Wyniki matur – niezależnie czy abiturient przystąpił do niego w sesji głównej, czy przystąpi w sesji dodatkowej – zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

(JK, GN)

Poradnik dla tegorocznych maturzystów. 7 lipca startuje cykl spotkań online pod hasłem „ABC rekrutacji”